Zawód nauczyciela i kształcenie nauczycieli cz. III

Wizytatorzy zaproponowali także powołanie dwóch nowych organów wspierających reformy w zakresie kształcenia nauczycieli, wprowadzania do zawodu i doskonalenia. Są to:

– Komisja ds. Zawodu Nauczycielskiego i Kształcenia Nauczycieli. Byłaby ona organem konsultacyjnym MEN, zajmującym się głównie „planowaniem reform kształcenia nauczycieli i reformowania zawodu nauczyciela w następnym stuleciu”.

– Rada Nauczycieli: niezależny organ akredytujący wszystkie studia nauczycielskie, który mógłby przejąć dotychczasowe funkcje Departamentu Kształcenia Nauczycieli MEN. Rada powinna się składać z przedstawicieli: nauczycieli, instytucji kształcących nauczycieli, departamentu MEN zajmującego się tą problematyką, Centralnego Ośrodka Kształcenia Nauczycieli i jego oddziałów, kuratoriów oraz przedstawicieli gmin. Zdaniem wizytatorów, Rada zapewniłaby progresywną koordynację w kształceniu nauczycieli, propagowała praktyki nauczycielskie w odpowiednim zakresie i na dobrym poziomie, służyła radą w dokształcaniu i doskonaleniu nauczycieli, sponsorowała badania nad tematyką edukacyjną, a także doradzała ministrowi w sprawach podaży i popytu na kadrę nauczycielską. Eksperci piszą – jak się wydaje, z pewną przesadą – że „Rada Nauczycieli nadałaby zawodowi nauczyciela cenne przewodnictwo, status i morale na wiele dziesięcioleci”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>