Zawód nauczyciela i kształcenie nauczycieli cz. II

Istotnym problemem jest także zasięg i sposób włączania do studiów uniwersyteckich dobrze zorganizowanych praktyk pedagogicznych. Nieco lepiej wizytatorzy ocenili rolę „uniwersyteckich instytutów pedagogicznych”, które prowadzą pięcioletnie studia magisterskie ze specjalizacją jednoprzedmiotową i zapewniają kursy dla nauczycieli już pracujących. Ogólnie jednak uważają, że poważnym problemem większości kierunków studiów kształcących nauczycieli w Polsce jest skoncentrowanie się na jednym przedmiocie przez pięć lat. Władze powinny zatem rozważyć wprowadzenie modelu wieloprzedmiotowego w kształceniu nauczycieli szkół podstawowych, tak jak to jest w innych krajach. Nauczyciele młodszych klas szkół średnich powinni mieć kwalifikacje do nauczania dwóch przedmiotów. W starszych klasach szkoły średniej może być preferowana większa lub mniejsza specjalizacja, choć, jak podkreślają autorzy raportu, w wielu krajach nauczyciele są przygotowywani do nauczania również dwóch przedmiotów w szkole średniej.

Podstawowe propozycje zmian zgłoszone przez wizytatorów (pomijam tu jako oczywisty postulat podniesienia wynagrodzeń nauczycieli i kadry kierowniczej szkół) są następujące:

– Wprowadzenie systemu wielokierunkowego kształcenia nauczycieli szkół podstawowych, dwukierunkowego – szkół średnich (niższe klasy) oraz przedmiotów najważniejszych i mniej ważnych dla starszych klas szkół średnich.

– Restrukturyzacja studiów uniwersyteckich dla nauczycieli w kierunku większego zintegrowania doskonalenia specjalistycznego w ramach poszczególnych przedmiotów, metod pedagogicznych, a także doświadczenia zawodowego.

– Wprowadzenie większej liczby kursów dla nauczycieli pracujących oraz lepszej koordynacji między instytucjami kształcącymi kandydatów na nauczycieli i nauczycieli czynnych zawodowo.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>