Wyższe szkoły zawodowe

Zarówno wśród samych wizytatorów, jak I uczestniczących w egzaminie przedstawicieli Komitetu Edukacji OECD duże zainteresowanie, ale także wiele zastrzeżeń, wzbudziła koncepcja powołania wyższych szkół zawodowych.

Wątpliwości wizytatorów dobrze charakteryzuje sformułowane przez nich pytanie: „W jaki sposób można ustalić rolę, poziom i sposób kierowania wyższymi szkołami zawodowymi, aby zapewnić im sukces?”, a przede wszystkim czy instytucje te powinny być tworzone i działać pod nadzorem istniejących szkół wyższych (jak chcą uczelnie), czy stanowić nowy system kształcenia, oddzielony od działalności akademickiej (jak proponuje MEN). Istotnym problemem jest także zapewnienie zainteresowania regionów nowo powstającymi szkołami.

Przedstawiciele krajów,, w których system wyższych szkół zawodowych istnieje równolegle z tradycyjnymi uniwersytetami proponowali przeanalizowanie zagadnienia relacji między uniwersytetami i wyższymi szkołami zawodowymi oraz odpowiedzi udzielonej na pytanie, czy wyższe szkoły zawodowe mają być konkurencją dla uniwersytetów i czy nie są powoływane tylko dlatego, że uczelni już istniejących nie da się zreformować.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>