Według danych MEN..

Raport przygotowany przez wizytatorów OECD charakteryzuje się dobrą znajomością realiów polskiego szkolnictwa, co częściowo można przypisać walorom informacyjnym polskiego raportu źródłowego.

W diagnozie sytuacji i wnioskach charakterystyczny jest pewien dystans do analizowanych zagadnień. Pozwala on uświadomić zarówno kierującym szkolnictwem w Polsce, jak i badaczom zajmującym się tą dziedziną, że problemy polskiej edukacji nie są wyjątkowe i w ich rozwiązywaniu można korzystać z doświadczeń innych krajów.

Raport zawiera wiele propozycji rozwiązań „na dziś”, a także zarysowuje perspektywy rozwoju w dłuższym czasie. Proponowane rozwiązania mają konkretny, pragmatyczny charakter i są realne, mogą zatem być wprowadzane stosunkowo szybko.

Według danych MEN, obecnie istnieje 60 wyższych szkól prywatnych, a niemal drugie tyle czeka na udzielenie iicencji. Charakterystyczny dla opinii i wniosków wizytatorów sformułowanych w raporcie jest bardzo wyważony stosunek do relacji międ autonomią a centralnym sterowaniem. Tu także dominuje podejście praktyczne, tj. z punktu widzenia sprawności sterowania, i swoista filozofia zakładająca, że skoro państwo finansuje szkolnictwo, to ponosi odpowiedzialność za wydatkowanie środków i powinno mieć wpływ na funkcjonowanie tego sektora, a przynajmniej na decyzje o charakterze strategicznym.

W raporcie wizytatorzy wielokrotnie podkreślili potrzebę rozwijania i lepszego koordynowania badań nad szkolnictwem, a także udoskonalenia systemu zbierania oraz opracowywania informacji. Wszystko to powinno służyć doskonaleniu procesów podejmowania decyzji. Wydaje się, że efekty dokonanego przeglądu mogą być zwiększone poprzez:

– upowszechnienie opracowanych materiałów, tj. raportu źródłowego i raportu wizytatorów:

– zorganizowanie cyklu krajowych, regionalnych i środowiskowych spotkań oraz dyskusji nad wnioskami oraz propozycjami wizytatorów. Takie spotkania pozwoliłyby dopracować szczegóły proponowanych rozwiązań, doprowadzić do consensusu w sprawach wątpliwych. Miałyby także walor zabiegu socjotechnicznego, ułatwiającego akceptację wdrażanych zmian.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>