Urynkowienie szkolnictwa

Wymienione zmiany mają wzmóc żywotność i otwartość uniwersytetów7 i osłabić kontrolę rządową (Berdahl 1990). Wywołują one jednak opory w7 środowisku akademickim. Niektórzy twierdzą, iż model rynkowy (zwiększenie niezależności uczelni w7 rozumieniu Kem) może naruszać zasady tradycyjnie rozumianej autonomii uczelni i wymaga szczególnej troski o utrzymanie poziomu etyki akademickiej. Inni zauważają, że w szkolnictwie wyższym nie są spełnione warunki konieczne do funkcjonowania rynku – np. brak jest pełnej informacji dla studentów n możliwościach kształcenia się, nierówne są warunki startu różnych uczelni z racji nierównego poziomu otrzymywanych dotacji. Zwolennicy modelu rynkowego mówią zaś o wzroście adapracyjności i elastyczności w7 funkcjonowaniu uczelni.

Najistotniejszą – jak sądzę – przyczyną niechęci środowiska akademickiego wobec urynkowienia szkolnictwa jest konieczność dostosowania się do całkowicie odmiennych warunków działania niż te, które oferował model oligarchiczny czy nawet biurokratyczny. Model rynkowy wymaga szybkich reakcji uczelni na bieżące zmiany w jej otoczeniu, oznacza też utratę poczucia finansowej stabilności uczeini i jej pracowników. To, co w świadomości społecznej było tradycyjnie dobrem publicznym, staje się towarem, którego jakość jest oceniana i o który trzeba dbać, Zmiany przepisów prawnych i mechanizmów finansowania mogą być przeprowadzone nagle, zmiany społecznych norm i wartości następują znacznie wolniej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>