Uczelnia prywatna – uczelnia publiczna

Za modele wymienionych w tytule typów uczelni mogą służyć: Harvard – dla uczelni prywatnych i Michigan – dla uczelni publicznych. Uniwersytet Michigan został założony jako instytucja prywatna w 1817 roku, a w 1835 stał się uczelnią publiczną. Status uniwersytetu potwierdza dokonany w 1850 roku, zapis konstytucyjny (objął on później także i Uniwersytet Kalifornijski): „Rada Regentów sprawować będzie ogólny nadzór nad uniwersytetem oraz jego zarządzaniem i kontrolować będzie wszystkie wydatki…”.

Michigan stoczył zwycięską walkę o zachowanie swej autonomii. Zakres „sprywatyzowania” Uniwersytetu Michigan został następnie przejęty przez inne uniwersytety badawcze (wspomagane przez władze stanowe), stanowe college’e typu comprehensive, publiczne college’e komunalne (część tych ostatnich zbliżyła się bardzo do instytucji typu „publiczne zależne”, np. w Kalifornii przepisy prawne obejmowały 600 stron szczegółowych regulacji, w tym 2800 odrębnych zarządzeń). Jednak większość komunalnych college’ow, a także większość typu comprehensive i uniwersytetów, bardziej przypomina politechniki brytyjskie (które poddane są ściślejszej kontroli państwowej w porównaniu ze szkołami w „autonomicznym” sektorze brytyjskim uniwersytetów) aniżeli model Michigan. Z kolei inne college’e komunalne i niektóre wspierane przez władze stanowe, comprehensive i uniwersytety osiągnęły status szkól niezależnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>