Tworzenie katalogu cz. II

Student jest zobowiązany wybrać 180 godzin z oferty specjalności, w ramach której chce uzyskać dyplom oraz 180 godzin z oferty przedmiotów specjalnościowych dowolnej innej specjalności.

Rozpoczynając swe prace Komisja nie ustaliła a priori wspomnianych już proporcji przedmiotów teoretycznych (praktycznych), obowiązkowych (dowolnych), ba, nie ustaliła nawet ogólnej ilości punktów (godzin) dających minimum. Po przejrzeniu pierwszej wersji minimów prezentowanych przez koordynatorów kierunkowych w dużym zarysie wyłoniła się ich pierwsza wspólna konstrukcja. Obrazuje ją tabela 2. Uzyskany przez Komisję Programową konsensus dotyczył przede wszystkim: mniej więcej jednakowej ilości godzin studiów w minimum na każdym kierunku (ok. 5000 godzin), mniej więcej jednakowej ilości godzin przedmiotów kierunkowych obligatoryjnych (poziom III), przedmiotów specjalnościowych ograniczonego wyboru (poziom IV), przedmiotów swobodnego wyboru (poziom V) oraz zasad tworzenia zbiorów zajęć z tych przedmiotów i zasad ich wyboru.

Rozpoczęła się seria żmudnych posiedzeń Komisji Programowej, na których dopasowywano konstrukcje koordynatorów do przyjętego schematu ogólnouczelnianego, poddając je zarazem krytyce merytorycznej. Każde z minimów programowych było przyjmowane przez glosowanie całej Komisji. Równocześnie rozpoczęła się praca nad ujednolicaniem tytułów przedmiotów, tak aby było jasne, czy „Finanse firmy” zgłaszane przez jednego koordynatora to to samo, co „Finanse przedsiębiorstwa” zgłaszane przez innego. Trzeba przyznać, że ta praca trwała najdłużej, aż do ostatnich posiedzeń Zespołu Redakcyjnego Katalogu i skończyła się umiarkowanym sukcesem. Takie „czyszczenie” Katalogu będzie trwało jeszcze długo, jest jednak nadzieja, że każda kolejna jego wersja będzie spójniejsza.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>