Category Szkolnictwo

Negatywne strony pracy na uczelni cz. III

W przeprowadzonych badaniach staraliśmy się także poznać negatywne strony pracy na uczelni. Jedno z pytań z tej grupy dotyczyło rozczarowania pracą w szkole wyższej. W obu badaniach spytaliśmy respondentów: „Czy praca na uczelni rozczarowała Pana/Panią pod jakimś względem?

więcej

Negatywne strony pracy na uczelni cz. II

Próba bez asystentów (w celu umożliwienia porównań z 1984 r.) 0 Próba z asystentami. poza jej murami. Fakt, iż najwięcej osób liczących się z możliwością odejścia jest na politechnikach, a najmniej – w wyższych szkołach pedagogicznych wskazywałby na poprawność tej interpretacji.

więcej

Zakres powszechności rozczarowania pracą na uczelni

Przystępując do analizy tego problemu zakładaliśmy, że wystąpią duże różnice w omawianej sprawie między młodszymi a starszymi stopniem pracownikami akademickimi. Okazało się jednak, iż jedynie wśród profesorów tytularnych zjawisko to występuje rzadziej niż wśród przedstawicieli pozostałych trzech grup respondentów: 49% profesorów tytularnych rozczarowało się pod jakimś względem pracą na uczelni (60-66% w pozostałych grupach zatrudnienia). Dotyczy to także najliczniej podawanego uzasadnienia, tj. niskich zarobków, wymieniło je bowiem 16% profesorów tytularnych oraz 24-22% pozostałych kategorii pracowników akademickich.

więcej

Zawód nauczyciela i kształcenie nauczycieli

Temat ten okazał się najbardziej kontrowersyjny. Wizytatorzy zgłosili wiele krytycznych uwag odnoszących się zarówno do systemu kształcenia, jak i do zasad zatrudniania nauczycieli w naszym kraju. Dyskusja nie zawsze prowadziła do zgodnych konkluzji. Wydaje się więc, że warto temu tematowi poświęcić odrębne opracowanie. W tym miejscu omówię jedynie podstawowe wnioski wizytatorów i zgłoszone przez nich konkretne propozycje.

więcej

Zewnętrzny system oszacowywania jakości szkolnictwa

W Holandii organizację oceny jakości szkolnictwa wyższego przejęły dwa „ciała buforowe”: stowarzyszenie uniwersytetów (Association ot Universities in the Netherlands – VSNU) oraz nieuniwersyteckiego sektora szkolnictwa wyższego (Association ot Dutch Polytechnics and Colleges: HBO – raad).

więcej

Zmiany w Ustawie o szkolnictwie wyższym

Padają też konkretne propozycje, jak np. Proponowane zmiany w Ustawie o szkolnictwie wyższym, opracowane przez zespół autorski (tzw. Komisję Findeisena) we wrześniu 1993 r. oraz głosy w dyskusji, opublikowane jako dodatek do „Przeglądu Akademickiego”. Propozycje są niekiedy kontrowersyjne, toteż w ich rezultacie środowiska akademickie raczej boją się jakiejkolwiek nowelizacji Ustawy, bo – jak powiadają niektórzy {nie bez racji} – po niej w ogóle się nie pozbieramy, biorąc pod uwagę działalność obecnych parlamentarzystów. Niektórzy zwolennicy reform rozumieją te przeobrażenia jako restaurację systemu PRL, o czym świadczą wspomniane wyżej Proponowane zmiany…. projekt ustawy o Polskiej Akademii Nauk, postulaty przywrócenia docentur itd. Natomiast wiele ciekawego materiału przyniósł konkurs na pomysły w zakresie usprawniania kształcenia w szkołach wyższych, ogłoszony w 1992 r. przez Fundację Batorego w ramach programu Higher Education Support (HESP). Na konkurs nadesłano 260 prac, nagrodzono kilkanaście, choć także w pracach nie nagrodzonych zawarte były ciekawe i warte podchwycenia pomysły.

więcej

Zwiększenie szczebli kształcenia

Przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak szeroki powinien być – w naszym „modelu idealnym” – zasięg oświaty obowiązkowej. Znaleźli się już odważni, którzy podali w wątpliwość zasadę przymusu szkolnego. Postulat zniesienia go byłby zbyt szokujący i mógłby prowadzić do krzywdy dzieci, które ponosiłyby konsekwencje decyzji rodziców. Uczenie się powinno być traktowane jako element praw dziecka, tym niemniej trzeba się zastanowić, czy wskazane jest przedłużanie obowiązku szkolnego? Słychać też głosy za powrotem do systemu Jędrzejowiczowskiego – i należałoby je rozważyć.

więcej

Trener personalny we Wrocławiu

Trener personalny we Wrocławiu może pomóc w uzyskaniu formy osobom w różnym wieku. Opracuje zestaw ćwiczeń, zleci dietę i w ten sposób pomoże niejednemu człowiekowi. Jest to znakomitej klasy specjalista, którego pomocy można zaufać. Warto o tym pamiętać. Dzisiaj trener personalny pomaga i dobrze wspiera niejednego człowieka. Taki specjalista pomoże niejednej osobie. Warto o tym pamiętać na co dzień. Bez trenera personalnego trudno jest funkcjonować, trudno poradzić sobie w układaniu ćwiczeń oraz rzeźbieniu sylwetki lub odchudzaniu. Niejedna osoba ma zamiar poprawić sylwetkę, wyrzeźbić ją idealnie i nadać jej kształt. Trener personalny wspomoże każdego, bo to specjalista wysokiej klasy...

więcej

Koordynacja oligarchiczna

Przykład (b) i (c) oznacza mniejszy stopień autonomii poszczególnych uczelni na rzecz władzy akademickiej w skali systemu szkolnictwa, W zależności od tego, jak powoływani są członkowie takich instytucji, mogą one działać na różnych zasadach, jeśli akademiy powoływani są do tych instytucji ze względu na indywidualne kompetencje profesjonalne, będą one podmiotami koordynacji oligarchicznej. Jeśli jednak ciało koordynujące składa się z osób wybieranych i delegowanych w odpowiedniej proporcji przez społeczność akademicką poszczególnych instytucji, których interesy mają oni reprezentować, to taki organ będzie funkcjonował na zasadzie koordynacji politycznej, a ustalenia będą wynikiem przetargów. Tzw. konferencje rektorów’ uczelni jako zinstytucjonalizowane formy nacisku środowiska akademickiego na rządy czy liczne stowarzyszenia uczelni amerykańskich mogą być przykładem zaangażowania oligarchii akademickiej w koordynację polityczną. Dawny Komitet Dotacji Uniwersyteckich w Wielkiej Brytanii, którego członkowie nominowani byli na zasadzie indywidualnych kompetencji, posłużyć może za przykład koordynacji oligarchii akademickiej.

więcej

Testy do policji niełatwo zdać

Policjanci wykonują trudną pracę, pełną stresów, pogoni oraz wielu działań, pracują wiele godzin dziennie, często w weekendy, nie mają ani chwili wytchnienia oraz odpoczynku od codzienności. Nie jest im łatwo zarabiać pieniądze, są zestresowani, mają wiele do zrealizowania. Ich przełożeni wymagają coraz więcej, a zarobki nie rosną zbyt szybko. Mimo to wiele osób chce realizować się w pracy policjanta. Zanim jednak dostaną się do policji, muszą zdać testy psychologiczne oraz sprawnościowe. Osoby o słabej psychice do policji się nie nadają, dlatego należy im zaproponować inny rodzaj pracy. Muszą dostać szansę na rozwój oraz podnoszenie kwalifikacji. Dzisiaj praca w policji do łatwych nie należy, a policjanci muszą czerpać radość z pracy niełatwej, lecz ciekawej...

więcej

Jedność w różnorodności – dalszy opis

Następne podziały przebiegają między starszymi i młodszymi rangą pracownikami uczelni. Pracownicy młodzi cenią przede wszystkim wartości związane z rozwojem intelektualnym i doskonaleniem umiejętności zawodowych. Starsi, a zwłaszcza profesorowie tytularni, przywiązują większą wagę do wykonywania pracy twórczej, pracy ważnej dla społeczeństwa oraz do swobody wypowiadania własnego zdania.

więcej

Szkolenia językowe w Warszawie

Szkolenia językowe zyskały wielką popularność. Jest to całkiem pewna sprawa, a klienci taką wiedzę chcą mieć. Dzisiaj już nie tylko angielski, lecz inne języki zdobywają popularność. Wiedza jest podstawą. Ludzie uczą się języków i czerpią z nich zadowolenie. Rozmowa w językach angielskim, niemieckim, włoskim czy hiszpańskim to ważne zadanie. Klienci lubią uczyć się porozumiewania w językach obcych. Dzisiaj niejedna osoba poszukuje wiedzy językowej, a dobre szkoły językowe taką wiedzę oferują. Organizują kursy, szkolenia, warsztaty, lekcje indywidualne, oferują także wyjazdowe kursy językowe w Anglii, Niemczech, Włoszech czy Hiszpanii. Coraz więcej osób ma zamiar czerpać taką wiedzę i radzić sobie coraz lepiej ze szkoleniami językowymi...

więcej