Szkolnictwo wyższe w Polsce

Zjawiska, które wywołały zainteresowanie jakością kształcenia w państwach Europy Zachodniej mają miejsce również w Polsce. Jednakże – inaczej niż w krajach, w których następowały one po sobie w dużym przedziale czasu – u nas, ponad 20 lat później, zaistniały prawie równocześnie, w ciągu 3-4 lat. W ten sposób, o ile systemy oceny jakości kształcenia funkcjonujące w niektórych krajach od połowy lat osiemdziesiątych odnoszą się do struktur wcześniej ukształtowanych, o pewnym poziomie stabilności, u nas tworzeniu się nowego ładu edukacyjnego towarzyszą dyskusje nad modelem szkoły wyższej przyszłości i – równocześnie – nad kryteriami oszacowywania rezultatów dokonujących się przemian.

W związku z przesunięciem w czasie, inny jest punkt wyjścia do reform szkolnictwa wyższego w naszym kraju (doświadczenia komunistyczne), inna sytuacja ekonomiczna (znacznie gorsza) oraz Inny czas historyczny (odmienne oczekiwania społeczne – studentów, pracodawców, rządów). Jednocześnie procesy integracyjne zachodzące w Europie dostarczają bodźców do podejmowania szybkich działań przystosowawczych, a nie powolnych, ewolucyjnych przeobrażeń.

Szkolnictwo wyższe w Polsce stanęło na początku obecnej dekady przed koniecznością szybkiego zwiększenia liczby kształconej młodzieży. W latach osiemdziesiątych studiowało 9-12% grupy wiekowej 19-24 lat, co lokowało nas na ostatnich pozycjach wśród państw europejskich. Zniesienie limitów przyjęć na studia spowodowało masowy napływ młodzieży do uczelni. Instrumenty finansowe, stosowane przez rząd do wspierania ilościowego wzrostu przyjęć na studia, istotnie ten proces wspomagają. Wystarczy przypomnieć, że w latach 1990 – 1993 liczba studentów wzrosła o ponad 42,5%. Zgodnie z przewidywaniami MEN, około roku 2000 będzie w Polsce studiować 28-30% grupy wiekowej 19-24 lat (Edukacja… 1995).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>