Sytuacja wyjściowa i założenia programu zmian cz. III

O jednym wszelako zasadniczym elemencie reformy trzeba wspomnieć już na samym wstępie. Otóż Ustawa o Szkolnictwie Wyższym nakłada na rady wydziałów odpowiedzialność za program i tok studiów na wydziale, dając im autonomię w tej dziedzinie. Zaplanowana w SGH reforma musiała te kompetencje rad naruszyć i złożyć je w ręce dała podejmującego decyzje wiążące dla wszystkich jednostek uczelni. Aby uniknąć prawnej kolizji z Ustawą, Senat SGH podjął dwie decyzje. Pierwsza – to zniesienie wydziałów i stworzenie z SGH szkoły jednowydziałowej, w której kompetencje w sprawach dydaktyki przekazane są w ręce Senatu. Ponieważ jednak jakaś segmentacja tak wielkiej uczelni jest konieczna, utworzono tzw. kolegia, czyli korporacje zajmujące się prowadzeniem badań i promocją kadry. W sferze nauczania kolegia opracowują propozycje zajęć, które wprowadzane są do katalogu uczelni decyzją Senatu. Drugą decyzją było powołanie dla studentów rocznika 1991/1992 i następnych, odrębnych instytucji zawiadujących nauczaniem

Studium Podstawowego i Studium Dyplomowego. W ramach Studium Podstawowego realizowany jest program obowiązkowy i wspólny dla wszystkich studentów semestru 1-3, a składający się z przedmiotów niezbędnych każdemu ekonomiście. Na Studium Dyplomowym student realizuje indywidualny program studiów zmierzając do wybranego przez siebie dyplomu (-ów). Powyższe decyzje Senat SGH podjął w pierwszych miesiącach 1991 roku i zostały one zapisane w Statucie Szkoły.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>