Studium Podstawowe – dalszy opis

Uzyskiwanie dobrych ocen miało dla studentów duże znaczenie, albowiem w regulaminie Studium Podstawowego zapisano, iż na szczególnie oblężone zajęcia Studium Dyplomowego dostaną się studenci z najwyższych miejsc na tworzonej uczelnianej liście rankingowej, co oznacza możliwość zdobywania szczególnie popularnych dyplomów.

Nie sposób po pierwszych dwóch semestrach studiów ocenić, czy system wyboru i lista rankingowa powodowały wzrost motywacji do dobrej pracy u wykładowców i studentów, są jednak fakty, które pozwalają żywić taką nadzieję. Po pierwsze, wyniki sesji zimowej w roku akademickim 1991/1992: na ośmiuset kilkudziesięciu studentów sesji nie zaliczyło zaledwie kilkunastu! Sesja letnia nie jest jeszcze zakończona, ale ilość indeksów złożna z pełnym zaliczeniem w czerwcu (czyli bez poprawek i przełożeń) napawa optymizmem. Częstym zjawiskiem stało się wielokrotne zdawanie egzaminu w celu uzyskania oceny bardzo dobrej.

Często wytykaną wadą Studium Podstawowego jest zauważalna dezintegracja studentów. Ponieważ zlikwidowana została tradycyjna grupa dziekańska, studenci spotykają się w różnym składzie na różnych zajęciach. Studenci nie znają się i nie wytwarza się owa specyficzna więź, jaka łączy stałą grupę.

Działalność Studium Podstawowego jest przedmiotem pilnej obserwacji kilku placówek SGH: Studium Pedagogicznego, Ośrodka Rozwoju Studiów Ekonomicznych, Dziekana Studium. Już pod koniec pierwszego roku Dziekan Studium wniósł pod obrady Senackich Komisji zajmujących się sprawami nauczania propozycje zmian programowych i organizacyjnych usprawniających pracę Studium. Komisje zgodnie wyraziły wolę, aby z wszelkimi zasadniczymi zmianami w programach (np. przesunięcie nauk humanistycznych na lata późniejsze) poczekać do zakończenia przynajmniej jednego pełnego cyklu Studium. Sugerowano natomiast pilną obserwację jego funkcjonowania i przygotowanie dobrze przemyślanych koncepcji zmian.

Zaakceptowano natomiast dziekańską propozycję stworzenia instytucji koordynatora przedmiotowego – nauczyciela, który w danym roku akademickim odpowiada za uformowanie dla Studium Podstawowego grupy wykładowców danego przedmiotu oraz ustalenie zakresu egzaminu. Idzie o to, aby zajęcia – przy zachowaniu indywidualności wynikającej z osobowości naukowej wykładowcy – posiadały pewną wspólną „miarę”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>