Studium Dyplomowe

Przyjęcie studentów na Studium Podstawowe sprawiło, że do opracowywania zasad i treści studiów na Studium Dyplomowym przystąpiono natychmiast z początkiem roku akademickiego 1991/1992. Najpoważniejszym zadaniem było określenie rodzajów dyplomów wydawanych przez Szkołę oraz programu, jaki student musi zrealizować, aby dyplom otrzymać. Słowem, pojawiła się w całej okazałości kwestia tzw. „minimum programowego”. Miało ono stanowić zrąb, na którym zbudowany zostanie katalog. Ponieważ ani Rada Główna, ani MEN nie zdołały stworzyć choćby definicji minimum programowego (nie mówiąc już o zawartości minimów dla poszczególnych kierunków) – w Szkole należało stworzyć własne koncepcje.

Senat SGH zdecydował, że Szkoła wydawać będzie siedem dyplomów magistra ekonomii, na następujących kierunkach: ekonomia (w dalszym ciągu tekstu może być używany skrót EKON), gospodarka publiczna (GOSPU), finanse i bankowość (FIBA), metody ilościowe i systemy informacyjne (MISI), menedżerskim (M-BA), międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne (MSGIP), zarządzanie i marketing (ZIM). Pojawiło się pytanie czym właściwie jest kierunek studiów i kto za jego realizację odpowiada. Odpowiedź, ustalona po długich dyskusjach, brzmiała: kierunek to zestaw przedmiotów, których zaliczenie jest warunkiem wydania dyplomu przez Szkołę, za jego realizację nie odpowiada żadna instytucja typu wydział, katedra czy temu podobne, lecz student, który dyplom danego kierunku chce uzyskać. Obowiązkiem Szkoły jest dostarczenie takiej oferty zajęć, aby student mógł ten zestaw przedmiotów zaliczyć, a co za tym idzie przedstawienie zarówno schematu zestawu (wymogów uzyskania dyplomu), jak i oferty składających się nań konkretnych zajęć w katalogu szkoły. Słowem, kierunki zostały totalnie zdezinstytucjonalizowane i w praktyce utożsamione z minimum programowym dla poszczególnych dyplomów,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>