Stratyfikacja instytucjonalna cz. II

Inna jest sytuacja w Anglii. Oxford i Cambridge przez 600 lat monopolizowały szkolnictwo wyższe, a i dziś dominują na tym polu. Co więcej, te elitarne instytucje były chronione przed konkurencją ze strony innych, założonych później uczelni, a także do niedawna – prz.ed interwencją rządową, dzięki posiadanej względnej autonomii wobec sił politycznych przynajmniej do czasu tządów Margaret Thatcher – zapewnionej przez Uniwersytecką Komisję Dotacji (nierządowi komisja założona w 1919 roku, która decyduje jak mają być rozdzielane państwowe pieniądze przeznaczone na finansowanie uniwersytetów) i przez swój status, jako organizacji posiadających kartę praw i przywilejów, chroniącą przed bezpośrednią kontrolą administracji państwowej.

Gdy w Wielkiej Brytanii w XIX i XX w. wzrosła liczba ludności i zwiększyły się oczekiwania związane ze szkolnictwem wyższym – często w dziedzinach lekceważonych przez Oxford i Cambridge – nie trudno było nowo powstającym uczelniom udowodnić sens swojego istnienia, Cechami charakterystycznymi starych, szacownych angielskich uczelni są tradycyjne powiązania z ekskluzywnymi szkołami średnimi i niechęć do reagowania na potrzeby zgłaszane przez nową klientelę. Jest to możliwe dzięki niezależności i tradycji tych uczelni. Związek dwóch najstarszych uniwersytetów z innymi bastionami władzy w angielskim społeczeństwie – z ziemiaństwem i ich „publicznymi” (to jest prywatnymi) szkołami – zapewnia! status i prestiż, nieosiągalny dla powstałych później instytucji (Ben-David, Zloczower 1962), Co więcej, w chwili, gdy rozwijały się nowe formy szkolnictwa wyższego, dominacja Oxfordu i Cambridge ograniczała możliwości powstawania różnorodnych typów instytucjonalnych, mogących stać się uniwersytetami w pełnym tego słowa znaczeniu, Do dnia dzisiejszego istnienie silnych krajowych elit, jakie tworzą absolwenci prestiżowych „publicznych” szkól średnich oraz Oxfordu lub Cambridge, stanowi podstawę stratyfikacyjną angielskich uniwersytetów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>