Sposoby studiowania

Zmieniające się funkcje i struktura szkolnictwa wyższego oddziałuje także na zachowania studenckie. Gwałtownie zwiększyła się popularność studiów w systemie part-time. Wyraźnie wzrosła liczba studentów, którzy zdecydowali się przerwać studia na jakiś czas po to, aby pracować, podróżować lub zajmować się dziećmi. Szkolnictwo wyższe dla niektórych studentów pełni rolę poczekalni przed podjęciem roli dorosłego członka społeczeństwa.

Sposoby studiowania nie wydają się wpływać na karierę zawodową absolwentów, a przynajmniej w tych przypadkach, gdy zbliżone jest ich pochodzenie społeczne i pozycja społeczna rodziny. Badania przypadków braku ciągłości edukacyjnej pozwalają przypuszczać, iż o pozycji zawodowej i dochodzie dorosłej osoby decyduje ilość zaliczonych lat nauki, a nie to, jak często wchodziła, czy wychodziła ona z systemu edukacyjnego (Featherman, Cartter 1976).

W chwili, gdy dysponujemy dowodami, iż wykształcenie ma swój udział w uzyskiwaniu awansu zawodowego i lepszego dochodu, przyczyny tego stanu rzeczy nie są jasne. Z jednej strony, teoria ludzkiego kapitału (Backer 1964) łączy wzrost wykształcenia robotników z rosnącym poziomem ekonomicznej wydajności w całym społeczeństwie. Z drugiej zaś, wiele badań podejmowanych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych kwestionuje stopień, w jakim te dwie sprawy są ze sobą powiązane i – co więcej – podaje w wątpliwość, czy ekspansja edukacyjna powyżej podstawowego poziomu związana jest z ekonomicznym wzrostem (Berg 1971: Blaug 1976: Collins 1971: Dore 1976: Fagerlin, Saha 1989: Squires 1977).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>