Społeczny aspekt reform – dalszy opis

Wykorzystanie w postępowaniu kwalifikacyjnym kryterium pozamerytorycznego, przedstawianego w punktach, było równoznaczne z koniecznością zamiany na punkty również ocen z egzaminu wstępnego. Przy maksymalnych wynikach z egzaminu wstępnego (24 punkty) i bardzo dobrych ocenach na świadectwie maturalnym (3 punkty), udział pięciopunktowej preferencji w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosił 15%. Dostateczny wynik egzaminu wstępnego zwiększał wagę społecznej preferencji do 30%.

W porównaniu z okresem wcześniejszym i latami następnymi, w latach akademickich 1968/1969 – 1970/1971 wystąpił wyraźny wzrost odsetka studentów z preferowanych środowisk społecznych (Osiński 1977). Po trzech latach szanse kandydatów pochodzenia robotniczego i chłopskiego na indeks studencki powróciły jednak do stanu wyjściowego. W krótkim czasie działanie dodatkowych punktów zostało bowiem zrównoważone lepszym przygotowaniem merytorycznym do egzaminów wstępnych młodzieży, której nie obejmowała preferencja. Ważną rolę w tym procesie odegrał skokowy wzrost popularności różnego rodzaju kursów przygotowawczych i korepetycji prowadzonych pod kątem wymagań na egzaminach wstępnych do wyższych uczelni.

Mimo iż zasada preferencji za pomocą dodatkowych punktów15 na egzaminie wstępnym w dość krótkim czasie ujawniła iluzoryczną skuteczność z punktu widzenia jej wpływu na obraz struktury społecznej studentów, to jednak przetrwała do połowy lat osiemdziesiątych.

Nowy system przyjęć na studia, wprowadzony po szerokiej konsultacji społecznej (Doskonalenie systemu…, 1988), przyniósł w spadku uboczne skutki premiowania wyselekcjonowanej kategorii kandydatów (rozszerzenie i utrwalenie instytucji korepetycji i korepetytora), ale również – poprzez dowartościowanie dorobku ze szkoły średniej (oceny na świadectwie maturalnym) i wprowadzenie w formie elementu egzaminu wstępnego rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem – służy niejako za punkt odniesienia dla rozwiązań stosowanych obecnie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>