Przebieg i wyniki symulacji cz. II

Chociaż profile fikcyjnych instytucji nie były ściśle wzorowane na istniejących placówkach, niektórzy z uczestników nie omieszkali jednak zauważyć, że profile tych „instytucji” wykazywały daleko idące podobieństwo do ich własnych.

Każdej grupie zapewniono pomocnika. Do jego kompetencji należało sugerowanie rozwiązań, które mogły pomóc w postępie prac. Uczestnicy mieli też dostęp do malej biblioteki, zawierającej publikacje o tematyce związanej z symulacją. W razie potrzeby pomocą służył zorganizowany w dwóch pokojach sekretariat: większość grup miała jednak na tyle opanowaną umiejętność komputerowej obróbki tekstów, że było stosunkowo małe zapotrzebowanie na jego pomoc.

Grupy oceniły swoje zadania jako jasne, nie nastręczające problemów – przynajmniej na poziomie praktycznej realizacji. Nieco czasu poświęcono na przekonywanie uczestników do samego zadania oraz na ustalenie wzajemnych stosunków w pracy: jeden „uniwersytet” chciał zrezygnować ze składania oferty (ponieważ omawiana inicjatywa nie wydawała się dość zgodna z jego zaangażowaniem w badania), lecz w końcu zdecydował się na udział w grze.

Największy problem sprawiła uczestnikom sama konieczność występowania z wnioskiem. Podczas plenarnej sesji przeglądowej (przeprowadzonej pierwszego dnia), niektórzy utrzymywali, że byłoby lepiej, gdyby zadaniem warsztatów było skoncentrowanie się na szukaniu dobrych pomysłów w sprawie przekształcania szkolnictwa wyższego i że proces formułowania wniosków o finansowanie w istocie może przybrać taki właśnie obrót – jeśli „instytucje” będą próbować jakichś sposobów „pozyskania pieniędzy” bez konieczności wdawania się w myślenie strategiczne, które stanowiło podstawowy cel warsztatów. Wyrażano pogląd, iż podczas warsztatów nie jest właściwe promowanie, w odniesieniu do szkolnictwa wyższego, elementów konkurencji kosztem współpracy. Inni z kolei twierdzili, że proces przetargów wymaga od „instytucji” ustalenia priorytetów wśród zamierzanych przedsięwzięć, a tym samym jest bliższy temu, co mogłoby mieć miejsce w świecie rzeczywistym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>