Propozycje dotyczące modelu kształcenia

Podzielam też pogląd, że największe pieniądze szły na marne i pójdą na marne, jeśli nie przygotuje się koncepcji zasad zatrudnienia pracowników naukowo-dydaktycznych. „Ktoś, kto nauczył się odbębniać zajęcia, będzie je odbębniał [ile by mu nie zapłacić, bo] nie wyrzuci się kolegi z pracy, choćby był bęcwałem – bo «sprawiedliwość społeczną» i dobre stosunki w pracy ceni się wyżej nad fachowość”11. Przy dotychczasowym systemie zatrudniania i oceniania nie ma szans na pozbycie się tych, którzy do pracy się nie nadają, spóźniają się notorycznie, odwołują zajęcia, bo mają kilka innych posad lub nie nauczyli się dyscypliny i odpowiedzialności. Pomijam tu kwestię kryteriów oceny kadry – jest już na ten temat wiele materiałów, także dzięki konferencji zorganizowanej ostatnio przez Fundację im. Stefana Batorego. Wiąże się z tym również problem tytułów i stopni naukowych – niektórzy tęsknią do ich rozbudowy, ale integracja z nauką zachodnią wymaga ich uproszczenia. Tak czy inaczej, będzie to z pewnością jednym z punktów dyskusji nad przyszłą wizją edukacji, choć nie sądzę, by najważniejszym.

Kolejne propozycje dotyczące modelu kształcenia będą się odnosić do takich spraw, jak rola i miejsce uniwersytetu w szkolnictwie wyższym, relacje między uczelniami państwowymi i prywatnymi, zakres autonomii, pożądany typ absolwenta, ewentualne preferencje wobec poszczególnych kierunków studiów, sposób organizacji uczelni i zarządzanie nią, jej struktura, cykle kształcenia, organizacja kształcenia (istnieje pilna potrzeba jej uproszczenia), integracja uczelni.

Aby opisać „mój uniwersytet”, musiałabym rozwinąć odpowiedzi i sugestie związane ze wszystkimi wymienionymi kwestiami. Wymaga to jednak odrębnego opracowania. Dlatego poczynione tutaj uwagi są raczej wstępem do wizji „mego uniwersytetu”. Na zakończenie podam przykłady dwóch wybranych spraw spośród tych, które powinny zostać szczegółowo omówione.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>