Powoływanie władzy uczelni

W wielu krajach niezależność uczelni od władz centralnych nie wyklucza silnych związków szkół wyższych z otoczeniem. Niekiedy wynika to jedynie z uzależnienia finansowego, czasem jest też usankcjonowane formalnie przez obecność przedstawicieli władz lokalnych, organizacji pracodawców czy stowarzyszeń zawodowych w radzie nadzorczej powołującej lub kontrolującej władze uczelni.

Na przykład w Stanach Zjednoczonych władze uczelni powołuje rada powiernicza. Z kolei rady szkół publicznych są zwykle wybierane (lub mianowane) przez władze stanowe bądź bezpośrednio przez mieszkańców danego regionu. Znaczna część uprawnień administratorów uczelni i jej władz (rektor, dziekani, ciała kolegialne) przekazywana jest przez radę powierniczą. To stanowi podstawę kontroli (nadzoru) szkoły wyższej przez otoczenie. Nawet jeśli administratorzy odpowiedzialni za badania i nauczanie wywodzą się ze środowiska akademickiego, to ich władza jest nadawana przez radę nadzorczą i przed nią odpowiadają jako administratorzy. W ten sposób administratorzy mianowani, a nawet wybierani przez nauczycieli akademickich – stają się przedstawicielami korporacji sterującej uczelnią i osobami godzącymi interesy rady powierniczej (a więc interesy otoczenia) oraz środowiska akademickiego.

Wpływ otoczenia uczelni polega nie tylko na bezpośredniej kontroli i delegacji uprawnień dokonywanych przez rady powiernicze, ale także na sposobie finansowania. Pieniądze daje się na konkretne cele lub ich prz/znanie łączy się z pewnymi warunkami tworzącymi kryteria określające działanie szkoły. Takim kryterium jest przede wszystkim przyznawanie funduszy według liczby kształconych studentów (podobnie jak u nas na podstawie algorytmu). Wiele uczelni utrzymuje się przede wszystkim z opłat studentów i na nich orientuje swoje działanie. Dzięki temu także studenci współkształtują organizację i funkcjonowanie uczelni. Poprzez swoje aspiracje i wybory wpływają oni na przepływ pieniędzy z jednej instytucji do drugiej lub ich realokację wewnątrz instytucji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>