Amerykańskie szkolnictwo wyższe – cztery kryteria zróżnicowania

Szereg państw rozważa obecnie celowość strategii prywatyzacji swoich systemów szkobictwa wyższego. Autor opracowania, opierając się głównie na doświadczeniach amerykańskich, analizuje strategię prywatyzacji instytucji publicznych jako alternatywę wobec tworzenia wyłącznie prywatnych szkól. W artykule analizowane są kryteria zróżnicowania opisywanych typów uczelni: 1) charakter własności (państwowa – prywatna), 2) typ kontroli (zewnętrzna – wewnętrzna), 3) źródła finansowania (fundusze prywatne – publiczne),

więcej

Cechy pracy na uczelni – dalszy opis

Interesujących informacji dostarczają odpowiedzi na pytanie dotyczące pewności zatrudnienia. Poczucie takiej pewności ma obecnie mniej niż połowa pracowników akademickich trzech typów uczelni. W 1984 r., w okresie przeglądów kadrowych dokonywanych w szkołach wyższych, pracownicy politechnik i wyższych szkół pedagogicznych czuli się jeszcze bardziej niepewnie pod omawianym względem niż obecnie. Na uniwersytetach sytuacja wyglądała znacznie lepiej.

więcej

Dominacja oligarchii akademickiej i rynku – dwa modele koordynacji

Objęcie przez Kerra autonomii korporacyjnej i autonomii rynkowej jednym terminem „niezależność uczelni” nie wydaje się trafne, przede wszystkim z powodu całkowicie odmiennych konsekwencji, jakie mają dla uczelni oba rodzaje tej autonomii.

więcej

Kontrola jakości w instytucjach szkolnictwa

W artykule omówiono problemy związane z jakością w szkolnictwie wyższym. Zgodnie z dość powszechnym obecnie podejściem do wyższej uczelni jako instytucji rynkowej, jakością jest to, co powstaje w wyniku negocjacji pomiędzy proponowaną przez wyższą uczelnię wstępną ofertą działalności, a zgłaszanymi potrzebami i oczekiwaniami przez zainteresowane społeczne agencje: rząd, studentów, biznes, środowiska zawodowe, pracodawców, absolwentów itp.

więcej

Koncepcja polityki i formy instytucjonalnej szkolnictwa wyższego

Problem ten prowadzi do naszych „ostatnich rubieży” sektorowej drabiny gospodarki, mianowicie do usług. Od sfery tradycyjnych usług, a także instytucji zajmujących się roz rywką, sportem i rekreacją oczekuje się stworzenia nowych miejsc pracy. Niemniej, moim zdaniem, najbardziej obiecujący pod tym względem będzie sektor edukacji. Szkolnictwo już jest „dużym biznesem”. Stanowi ono nie tylko szeroko postrzegany „klucz do naszego dobrobytu”, ale zarazem jest równie pożyteczne w dziedzinie tworzenia nowych miejsc pracy oraz promowania rozwoju lokalnego i regionalnego jak każda inna działalność gospodarcza. Zadania stojące przed tym sektorem mają charakter wysoce „pracochłonny” i zwykle przynoszą pozytywne wyniki w takich wymiarach jak zadowolenie z pracy czy samorealizacja. Kapitał wyjściowy i koszty bieżące na jedno stanowisko pracy są w szkolnictwie zwykle niższe niż w produkcji przemysłowej czy w takich instytucjach służby publicznej jak np. więzienia.

więcej

Ewolucja systemów szkolnictwa wyższego w krajach rozwiniętych

– 1. W ostatnich dwudziestu latach systemy szkolnictwa wyższego w krajach OECD znacznie się rozwinęły (mówi się o „masowym szkolnictwie wyższym”), co pozwala prognozować kontynuację tej tendencji do początku lat dwutysięcznych. Przyczyny tego rozwoju są dobrze znane, a dokonywał się on dzięki rozszerzeniu dostępu do różnych poziomów i rodzajów studiów. Można skrótowo przypomnieć, że:

więcej

Aspekty niezależności uczelni

Ze względu na wyróżnione przez Kerra aspekty niezależności uczelni sytuacja przedstawia się następująco:

Aspekt I – własność. Obecnie po raz pierwszy w okresie powojennym ustawa wyraźnie dopuszcza istnienie obok państwowych, także i prywatnych instytucji szkolnictwa, przy czym utworzenie i „rozruch” tych ostatnich pozostaje jednak pod kontrolą państwa.

więcej

Aspekty niezależności uczelni cz. II

Istnienie lepszych i gorszych szkól oznacza faktyczne zróżnicowanie poziomu merytorycznego szkolnictwa. W opisanym wyżej kontekście decyzja, czy np. utrzymać CKK i kontrolować w skali kraju poziom stopni i tytułów lub np. czy i jak centranie kontrolować standardy nauczania, czy też pozostawić pełną autonomię uczelniom – dotyczy wyboru nie tego, co lepsze, ale dominującego modelu koordynacji w szkolnictwie: oligarchii akademickiej czy rynku.

więcej

Szkolenia dla firm Warszawa – Szybkość realizacji

Korzystając z takich usług jak szkolenia dla firm w Warszawie, zależy nam na szybkości realizacji

Szybko realizacji powierzonych zadań, to bez dwóch zdań jeden z największych atutów firmy szkolenia dla firm Warszawa, ponieważ doskonale oni rozumieją, jak dla większości firm, ważne są takie

szkolenia dla firm Warszawa

, w końcu nie można zapominać, że dzięki temu pracownicy zdobywają zupełnie nowe doświadczenie oraz uczą się tego jakby być lepszym pracownikiem. Szkolenia dla firm Warszawa to bez dwóch zdań doskonała oferta zarówno dla dużych korporacji, jak i niewielkich działalności które chcą poprawić wszystkie umiejętności swoich pracowników. Rynek często zmienia się z dnia na dzień, więc jeśli interesuje nas oferta szkolenia dla firm Warsz...

więcej

Szkolenia BHP Śląsk – rewelacyjna inwestycja

Szkolenia BHP na Śląsku to rewelacyjna inwestycja.

Szkolenia pracowników zawsze powinny stać na najwyższym poziomie, ponieważ to dopiero zapewnia nam najlepszą jakość obsługi i wydajną pracę, jaką są w stanie zaoferować. Nawet takie szkolenia BHP Śląsk. Muszą być odpowiednio przeprowadzone, żeby dawały spodziewane rezultaty. Niektórym wydaje się, że szkolenia BHP są mało ważne, jednak w rzeczywistości jest zupełnie odwrotnie. Wydaje mi się, że takie

szkolenia BHP Śląsk

nie powinny być w żaden sposób bagatelizowane. To chyba istotne, żeby pracownicy wiedzieli jak przestrzegać zasad bezpieczeństwa, żeby sami mogli być bezpieczni i by nie zagrażali przy okazji innym. Po to właśnie zostały stworzone takie szkolenia jak szkolenia BHP Śląsk...

więcej

Ośrodek szkolenia kierowców Kraków – szkolenie swoich umiejętności

Ośrodek szkolenia kierowców w Krakowie to szkolenie swoich umiejętności.

W przypadku prowadzenia pojazdów mechanicznych nasze umiejętności w tym zakresie oraz doświadczenie są bardzo ważne dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa sobie oraz otoczeniu. Dlatego konieczne jest odpowiednie przygotowanie zarówno teoretyczne, jak i oczywiście praktyczne, przy czym ośrodki takie jak ośrodek szkolenia kierowców Kraków główna wagę przykładają do umiejętności praktycznych, zdecydowanie przydatniejszych podczas codziennego radzenia sobie z samochodami oraz ruchem ulicznym. Jednak ośrodek szkolenia kierowców Kraków to coś więcej –

ośrodek szkolenia kierowców Kraków

zapewnia zawsze swoim kursantom najlepsze ceny za swoje kursy, ponieważ chcą uchodzić w regionie z...

więcej

Ośrodek szkolenia kierowców Lublin – stoprocent satysfakcji

Ośrodek szkolenia kierowców w Lublinie to sto procent satysfakcji.

Dobrze prowadzone zajęcia z nauki jazdy są dla nas bezcenne, ponieważ są w stanie zapewnić nam odpowiednią wiedzę oraz przygotowanie do przyszłego zawodu kierowcy. Jestem zdania, że ten, kto trafił na ośrodek szkolenia kierowców Lublin jest prawdziwym szczęściarzem. Lekcje jazdy u nich są bezcenna skarbnicą wiedzy, a zaangażowanie instruktorów w naukę jazdy swoich kursantów jest naprawdę podręcznikowe. Uważam, że moja opinia, chociaż poparta jest wieloma pozytywnymi komentarzami znajdującymi się w internecie, jest słuszna, mam pewność, że mogę polecić z czystym sumieniem

ośrodek szkolenia kierowców Lublin

i że ten ktoś nie będzie rozczarowany...

więcej