Okres założenia danej uczelni

Procesy te stworzyły mozaikę typów instytucjonalnych, a każdy z nich zajął określoną społeczną niszę, hierarchicznie usytuowaną według prestiżu i akademickiej jakości. W tym miejscu dochodzimy do głównego problemu tego artykułu: dalszy wywód dotyczyć będzie wpływu, jaki wywiera na studentów, pracowników naukowych i inne zjawiska na poziomie mikroinstytucjonalnym prestiż sponsorów i akademickie priorytety (badania czy nauczanie).

W XX w. szkolnictwo wyższe zaczęło odgrywać rozmaite, nie mieszczące się w tradycyjnym uniwersyteckim repertuarze, role (Halsey 1960: Trow 1970). W wyniku zmieniających się funkcji instytucje szkolnictwa wyższego zróżnicowały się i podzieliły. Niewątpliwie funkcja edukacyjna jest cechą uniwersalną całego systemu szkolnictwa wyższego, a podstawą zróżnicowań występujących w ramach tego systemu jest to, czego się naucza, sposób, w jaki to nauczanie jest zorganizowane (jako część konwencjonalnego programu lub jako coś nowego i innowacyjnego), i kogo się naucza. Na przykład w Stanach Zjednoczonych land ?rafii colleges (Brubacher, Rudy 1968) były utworzone po to, aby służyć rozwojowi, badaniom i nauczaniu wiedzy stosowanej z zakresu rolnictwa i związanego z nim przemysłu – dziedzin, których nie obejmowało wcześniej szkolnictwo wyższe4. Studenci przyjęci do tych college’ôw najprawdopodobniej nie podjęliby nauki w powstałych wcześniej uczelniach uczących sztuk wyzwolonych: wątpliwe też jest czy w ogóle podjęliby studia w starszych, uznanych instytucjach szkolnictwa wyższego. Należy również dodać, że pracownicy naukowi, którzy podjęli się pracy w tych college’ach nie są tacy sami, jak pracownicy naukowi w tradycyjnych instytucjach szkolnictwa wyższego.

Jak widać, w interesującej nas kwestii istotna jest nie tylko historia, ale również okres założenia danej uczelni: obie te sprawy silnie różnicują szkolnictwo na poziomie trzecim. Podobnie jest z kontrolą instytucjonalną, jak odnotowuje Clark (1977), okres, w którym uczelnia została utworzona, silnie wpływa na jej organizację, odzwierciedla bowiem formy organizacyjne typowe dla danego czasu. Co więcej, od momentu utworzenia uczelni jej własna historia ogranicza możliwości zmian instytucjonalnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>