Oczekiwania studentów wobec nauczycieli akademickich

Trudno o jednoznaczną interpretację tej sytuacji. Najbardziej prawdopodobne wydaje się, że większość studentów nie miała do czynienia z sytuacjami, w których mogłaby poznać nauczycieli akademickich „wspierających zdolności twórcze” lub „szanujących indywidualności”.

Nauczycieli akademickich i studentów łączyły przede wszystkim, a często jedynie, zajęcia obowiązkowe, zbiorowe: nieczęsty był indywidualny, wykraczający poza program, kontakt. Możliwość „wspierania zdolności twórczych i szanowanie indywidualności”, jak się wydaje, umykała uwadze zarówno studentów, jak i nauczycieli. I jedni, i drudzy bardzo rzadko kontaktowali się poza zajęciami, nie mieli okazji do pogłębiania i wzbogacania wzajemnych kontaktów.

Oczekiwania studentów wobec nauczycieli akademickich miały przede wszystkim charakter instrumentalny – studenci cenili wiedzę, umiejętności prowadzenia zajęć i „spolegliwość” pracowników dydaktycznych – wartości bezpośrednio przydatne w studiach. Oczekiwania te miały charakter stały, nie zmieniały się zasadniczo w czasie studiów.

Dążąc do uzyskania możliwie pełnego obrazu uwarunkowań studenckiej aktywności, badania ankietowe przeprowadzone wśród studentów uzupełniono wywiadami z nauczycielami akademickimi, którzy prowadzili zajęcia z badanymi studentami. Interesujące jest ich zdanie o wzajemnych relacjach między studentami a pracownikami uczelni, o warunkach wpływających na studencką aktywność i sposoby studiowania.

Objęci badaniem panelowym nauczyciele szkół wyższych wypowiadając się na temat czynników, które wpływają w sposób najbardziej istotny na aktywność studentów w procesie dydaktycznym, wskazywali przede wszystkim na rolę nauczyciela oraz zainteresowanie studentów tematyką zajęć (przedmiotu).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>