Negatywne strony pracy na uczelni

Fakt, iż pytanie dotyczące chęci odejścia z uczelni zadano respondentom po raz pierwszy w 1984 r. umożliwia porównanie odpowiedzi udzielonych w odmiennych okresach historycznych, w innych warunkach ustrojowych i ekonomicznych. Czy odpowiedzi udzielone na to pytanie w roku 1993 różnią się wyraźnie od tych udzielonych dziewięć lat wcześniej?

W efekcie porównania wyników obu badań okazało się, iż w uniwersytetach i politechnikach akceptacja pracy na uczelni uległa mniejszym zmianom niż w wyższych szkołach pedagogicznych. W dwóch pierwszych typach szkół wyższych wzrosła w sposób zauważalny jedynie liczba osób, które rozważały możliwość odejścia z uczelni na jakiś czas. Natomiast w wyższych szkołach pedagogicznych zmniejszyła się wyraźnie liczba pracowników akademickich twierdzących, iż nigdy nie zamierzali odejść z uczelni, a wzrosła – liczba osób, które chciały opuścić swoją uczelnię na zawsze.

W 1993 r. akceptacja uczelni jako miejsca pracy była największa wśród pracowników akademickich uniwersytetów (58% stwierdziło, iż nie zamierzało ani na zawsze, ani na jakiś czas odejść z pracy), a najmniejsza – tak jak w 1984 r. – wśród naukowców z politechnik (48%).

Pracownicy akademiccy, którzy w 1993 r. stwierdzili, iż był taki czas, w którym chcieli odejść z uczelni, zostali poproszeni o podanie, w którym roku ten fakt miał miejsce. Jedynie 4,3% spośród nich umiejscowiło ten fakt przed rokiem 1970: wskaźniki procentowe dla lat 1971-1989 mieszczą się w przedziale 0,5-2,5%. Większość osób, które myślały o odejściu z uczelni (58%) ulokowała ten zamiar w latach 1990-1993.

Do respondentów rozważających możliwość odejścia z uczelni skierowano pytanie o przyczyny, dla których chcieli to uczynić. Wskazali oni przede wszystkim niskie zarobki (19% ogółu badanych, co stanowi 41% osób, które rozważały możliwość odejścia, w tym: 46% osób myślących o odejściu z politechnik, 38% – z uniwersytetów i 28% – z wyższych szkół pedagogicznych). Pozostałe powody zgłaszane były przez zdecydowanie mniejszą liczbę osób. I tak, badani myślący o odejściu z uczelni wymienili następujące przyczyny: konflikty (15%), brak satysfakcji z pracy (9%), pracę poza uczelnią (7%), sytuację polityczną (7%), zagrożenie rotacją (6%). Nie wystąpiły różnice między typami uczelni.

Niskie zarobki są podstawowym powodem, dla którego spora część pracowników akademickich rozważała możliwość opuszczenia uczelni. Najprawdopodobniej pokusa odejścia z uczelni jest tym silniejsza, im większe są szanse znalezienia atrakcyjnej finansowo pracy

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>