Negatywne strony pracy na uczelni cz. II

Próba bez asystentów (w celu umożliwienia porównań z 1984 r.) 0 Próba z asystentami. poza jej murami. Fakt, iż najwięcej osób liczących się z możliwością odejścia jest na politechnikach, a najmniej – w wyższych szkołach pedagogicznych wskazywałby na poprawność tej interpretacji.

W wyniku analizy omawianego problemu w zależności od stanowiska naukowego zajmowanego przez respondentów okazało się, iż wyraźne różnice występują w przypadku zgłaszanego przez pracowników akademickich braku chęci odejścia z uczelni. Osób o takim nastawieniu jest zdecydowanie więcej wśród profesorów (61% profesorów uczelnianych i 68% profesorów tytularnych) niż wśród pracowników młodszych stopniem (42% asystentów, 48% adiunktów). W rozbiciu na typy uczelni okazało się, iż wśród profesorów tytularnych zatrudnionych w uniwersytetach było najwięcej osób (74%), które nie odczuwały chęci opuszczenia uczelni (ani na zawsze, ani na jakiś czas): najmniej zaś takich osób (33%) było wśród asystentów z politechnik.

Otrzymane wyniki są potwierdzeniem faktów o b serw owalnych „gołym okiem”. Należy do nich stwierdzenie, iż najwięcej osób rozważających możliwość odejścia z pracy na uczelni, głównie z przyczyn finansowych, znajduje się wśród młodszych pracowników. Są to ludzie w wieku, gdy zakłada się rodzinę I potrzebuje pieniędzy na jej utrzymanie. Tymczasem zarówno asystenci, jak i adiunkci w ramach wykonywanego zawodu pracownika akademickiego mają niewielkie możliwości zdobycia odpowiednich środków utrzymania – o wiele mniejsze niż profesorowie. Tezę tę wspiera fakt, iż analiza wypowiedzi kobiet i mężczyzn pozwoliła nam ustalić, że więcej osób noszących się z zamiarem definitywnego odejścia z uczelni znajduje się wśród mężczyzn-asystentów – zgodnie z tradycyjnym wzorem odpowiedzialnych za zapewnienie bytu rodzinie (41%) – niżwśród kobiet-asystentów (30%).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>