Metody finansowania

Tabela z przedstawia w ogólnym zarysie system finansowania działalności edukacyjnej szkolnictwa wyższego w USA. Jak widać, jest to system mieszany, choć sytuacja jest jeszcze bardziej złożona, aniżeli wynikałoby to z danych. A oto wybrane źródła finansowania działalności edukacyjnej wyższych uczelni w USA:

– 1. Przedsięwzięcia wspomagające działalność uczelni (usługi mieszkaniowe, gastronomia, księgarnie, szpitale) są w dużym stopniu – lecz nie wyłącznie – finansowane z funduszy prywatnych. Ich udział w ogólnych wydatkach (nie tylko ściśle edukacyjnych) uczelni jest następujący: uczelnie publiczne – 19%, uczelnie prywatne – 21%.

– 2. Czesne i inne opłaty liczone są jako fundusze prywatne, aczkolwiek część pieniędzy na te cele pochodzi z przyznawanych studentom dotacji federalnych i stanowych. Pożyczki oczywiście podlegają spłatom, ale wliczono tu składnik kosztów netto ponoszony z funduszy publicznych. Studia młodzieży są źródłem ulg podatkowych dla ich rodziców, ale sumy te nie są tu przez nas uwzględniane.

– 3. Darowizny i przychody uczelni z tytułu posiadania własności czy kapitału. Podlegają one ulgom podatkowym, które mogłyby być prawdopodobnie doliczone w 30% jako koszty do publicznych funduszy. Ulgi podatkowe pod względem technicznym uznawane są za „koszty podatków”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>