Merytokratyczna selekcja

Z perspektywy merytokratycznej selekcji miarą sprawności kształcenia i metod selekcji byłaby efektywność nauczania – a zatem byłaby to odpowiedź na pytanie, czy szkoła dobrze przygotowuje do pracy, czy dobrym wynikom w nauce odpowiadają zwykle dobre wyniki w pracy zawodowej. Odpowiedź na te pytania byłaby zarazem miarą dopasowania systemu szkolnego do wymogów stawianych przez praktykę, a zwłaszcza do oczekiwań związanych z sytuacją pracy. Jeśli najlepsi w szkole i na uczelni są równie dobrzy w pracy, oznacza to, że sposób nauczania i kryteria ocen stosowane w szkole odpowiadają wymogom pracy zawodowej. Można wówczas powiedzieć, że system szkolny jest dobrze dopasowany do pełnienia swojej funkcji w szerszych strukturach społecznych. W Polsce, jak wiadomo, system szkolny dość często bywał krytykowany właśnie za swoje niedopasowanie do wymogów stawianych przez życie. Wiele mówiło się o tym, że szkoła źle przygotowuje do życia, w tym m.in. także do wykonywania zadań zawodowych. Jednakże stosunkowo niewiele badań poświęcono temu zagadnieniu, zwłaszcza takich, które oceniałyby w sposób całościowy system kształcenia z perspektywy kariery zawodowej absolwentów. Jakkolwiek – nieliczne i niekompletne – wyniki tych badań w wielu punktach potwierdzały krytyczne spostrzeżenia. Ci, którzy awansowali szybciej lub wyżej od swoich rówieśników ze studiów, na ogół nie byli lepszymi studentami. Jedno z badań wskazywało na przykład nikłą zależność między osiąganiem stanowisk kierowniczych i wysokością zarobków a wynikami na studiach wśród inżynierów, lekarzy i nauczycieli.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>