Kontrola uczelni wyższych – ciąg dalszy

Instytucje prywatne wywierały i wciąż wywierają silny wpływ na kształtowanie się niezależnych i częściowo niezależnych szkół publicznych. Wyraża się on poprzez:

– działalność niezależnych rad powierniczych (aczkolwiek wybierane są one w całości lub w większości przez administrację publiczną i władze instytucji stanowych):

– wpływowy charakter władzy wykonawczej chief executives:

– kontrolę przyjęć na studia, programów, wydatków budżetowych (choć w dużo mniejszym stopniu niż w częściowo niezależnych uczelniach publicznych) przez daną uczelnię:

– sprawowanie przez uczelnie kontroli nad polityką kadrową w stosunku do personelu akademickiego:

– kontrolowanie przez uczelnie kwestii prawnych, inwestycji, gruntów i budynków:

– kierowanie przez uczelnie badaniami naukowymi:

– respektowanie wolności akademickiej.

Instytucje prywatne wywierają wpływ na formułowanie zadań we wszystkich uczelniach w zakresie opieki nad studentami oraz określania zasad obliczania poziomu wydatków rządu stanowego na i studenta. Brak silnych ministerstw edukacji w rządzie federalnym czy na szczeblach stanowych zwiększa wpływ uczelni prywatnych na kształt szkolnictwa.

Uczelnie stanowe – w odróżnieniu od prywatnych – nie mogą samodzielnie powstawać i decydować o swojej lokalizacji. Nie dokonują też samodzielnie wyboru członków rad powierniczych, nie określają poziomu wydatków, ani nie ustalają zasad przyjęć na studia. W większym też stopniu podlegają kontroli międzyinstytucjonalnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>