Inicjatywa strategicznego planowania akademickiego SAPLING cz. II

Przygotowano schemat wniosku, który był zgodny z ogólnymi wzorami dokumentów typowych dla Rady ds. Finansowania Szkolnictwa Wyższego (HEFCE), ale sprawiał wrażenie, że jego autorem była nie istniejąca w rzeczywistości Agencja Zjednoczonego Królestwa ds. Finansowania Szkolnictwa Wyższego (United Kingdom Higher Education Funding Agency – UKHEFA). Sporządzono również notę prasową zawierającą szkic omawianego przedsięwzięcia. Zespoły reprezentujące wyimaginowane instytucje miały złożyć uzasadnione zapotrzebowania na kwoty od 2 do 6 min funtów (w zależności od wielkości danej „instytucji”) na okres czterech lat – są to sumy niewielkie, jeśli porównać je z pełnym wymiarem budżetu instytucji, ale jednak dość znaczące, jeśli je rozpatrywać według proporcji tej części

– 3Trzy podstawowe typy instytucji zostały nieznacznie zmodyfikowane po to, aby wydobyć pewne różnice między instytucjami tego samego typu podstawowego, a tym samym – wydzielić grupy nieco różniące się proporcją podstawowych zadań. budżetu instytucji, która nie wiąże się z pokryciem kosztów plac, lokalu itdA W swoich ramowych wnioskach „instytucje” miały wskazać:

– przedsięwzięcia, dla których wsparcia zgłaszane jest zapotrzebowanie:

– kolejność wprowadzania owych przedsięwzięć:

– środki, dzięki którym wprowadzano by owe przedsięwzięcia:

– orientacyjny szkic budżetu.

Wymagania stawiane uczestnikom zostały przedstawione bardzo szczegółowo. Aby uniknąć stworzenia „spisów życzeń” pozbawionych priorytetów, oczekiwano, iż uczestnicy przygotują oferty mając świadomość, że będą one ze sobą konkurować.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>