Historycznie ugruntowana preferencja dyplomu uniwersyteckiego

Podstawowe bariery, jakie wpływały na ograniczenie realizacji wstępnych założeń zarówno w ujęciu ilościowym, jak też jakościowym, wynikały z braku odpowiedniej kadry nauczycieli przygotowanych do łączenia wiedzy akademickiej z wymaganiami praktyki zawodowej. Liczne trudności związane były także z adaptacją programów 1UT do lokalnych wymagań gospodarki. Wreszcie, konieczne okazało się podjęcie szeregu działań zmierzających do reorientacji poglądów francuskich maturzystów na temat wartości wykształcenia innego niż pełne uniwersyteckie studia.

Podobnie jak w innych krajach, również we Francji istnieje historycznie ugruntowana preferencja dyplomu uniwersyteckiego (Cerych, Sabatier 1986}’°. Fakt ten mieli na uwadze inicjatorzy idei krótkich cykli kształcenia, czego dowodem mogą być chociażby wymienione poniżej działania.

W przeciwieństwie do wolnego w zasadzie wstępu maturzystów na uniwersytet11, od kandydatów do IUT nie jest co prawda wymagana matura, ale istnieje coś w rodzaju selekcji: kwalifikacji dokonuje specjalnie powoływana komisja na podstawie oceny przedstawionego przez nich dossier. Z perspektywy lat wybór pośredniego rozwiązania między wolnym wstępem na uczelnię a egzaminem wstępnym oceniany jest jako udany krok w stronę podniesienia społecznego prestiżu kształcenia w krótkim cyklu.

Istotnym argumentem na rzecz krótkich cykli było zapewnienie ich absolwentom możliwości dalszej nauki. Możliwość taką stworzył dopiero podział programu uniwersyteckiego na cykle. Absolwenci IUT mogą kontynuować studia na odpowiednich kierunkach drugiego cyklu, po zaliczeniu dodatkowego rocznego kursu uzupełniającego12.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>