Funkcjonowanie rynku pracy

Można przypuszczać, że w7 niedługim czasie funkcjonowanie rynku pracy doprowadzi do wyłonienia się cenionych – dobrze albo nawet bardzo dobrze płatnych – specjalności i zawodów. Zapewne należeć do nich będą prawnicy, lekarze, menedżerowie. Jeżeli wysoka stopa podatkowa nie ograniczy dochodów przedstawicieli tych specjalności, wówczas można spodziewać się, że takiemu zróżnicowaniu rynku pracy towarzyszyć będzie z czasem powstanie elitarnych szkół kształcących w1 tych specjalnościach. Silne organizacje zawodowe będą raczej wspierać niż przeciwstawiać się tworzeniu takich szkói. Procesy te zwiększą zróżnicowanie wewnętrzne szkolnictwa wyższego i wówczas problem dostępności wybranych kierunków zyska na znaczeniu.

Tak więc, trzeba zdawać sobie sprawę, że omówione powyżej funkcje kształcenia są w znacznym stopniu nie do pogodzenia, jak wiele zresztą rzeczy w tak skomplikowanym systemie, w którym często rozwiązywanie jednego problemu powiększa negatywne strony innych zjawisk lub stwarza jako nieprzewidywalne skutki uboczne – inne problemy. Wydaje się, że tak jest i w omawianym przypadku: wyrównanie dostępu do najwyższych i najbardziej pożądanych poziomów kształcenia odbija się negatywnie na poziomie selekcji i poziomie nauczania. Z kolei ostrzejszej selekcji towarzyszy większa nierówność7.

Trudno powiedzieć jak dwie te funkcje będą godzone w polskim systemie szkolnym, która z nich przeważy w myśleniu o polityce edukacyjnej i w edukacyjnej praktyce, Można jedynie wskazać na tworzące się uwarunkowania: daleko posuniętą autonomię szkól wyższych i mechanizm rynkowy

Przypadkiem w sposób modelowy ilustrującym te trudności jest selekcja społeczna zachodząca w toku olimpiad matematycznych (Białecki 1975). Przebadani przeze mnie laureaci dwudziestu olimpiad matematycznych mieli pochodzenie społeczne (mierzone poziomem wykształcenia rodziców) znacznie bardziej uprzywilejowane, aniżeli uczniowie szkół średnich, studenci, a nawet grupa kontrolna pracowników naukowych stanowiących końcowy, najwyższy etap selekcji szkolnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>