Finansowanie szkolnictwa wyższego

W tej kwestii nie ma obecnie w Polsce łatwych I skutecznych rozwiązań, nie znaleźli ich także wizytatorzy. Podkreślili natomiast negatywne skutki braku środków finansowych na szkolnictwo wyższe oraz ustosunkowali się do problemów wątpliwych, będących obecnie przedmiotem dyskusji, takich jak wprowadzenie opłat za studia czy formy pomocy stypendialnej.

Wątpliwości wizytatorów budzi system odrębnego finansowania dydaktyki i badań. Uważają za potrzebne bliższe przyjrzenie się skutkom, jakie wynikają z tego podziału dla spójności uczelni.

Eksperci pozytywnie oceniają działanie algorytmu jako narzędzia podziału środków finansowych. Podkreślają wprawdzie, że zbyt krótki czas stosowania algorytmu nie pozwala na jego pełną ocenę, ale równocześnie stwierdzają, że stosowanie algorytmu „wydaje się być akceptowane ze względu na jego jasność, sprawiedliwość i praktyczne działanie. Z pewnością algorytm przyczynił się do rozwoju zachowania menedżerskiego i przedsiębiorczości”.

Jako punkt wyjścia analizy problemu odpłatności za studia wizytatorzy przyjmują fakt wprowadzenia opłat za studia zaoczne. Podkreślają więc, że „zatarcie się granic między studiami stacjonarnymi a zaocznymi pod względem ich treści i populacji studentów rodzi pytanie o opłaty za studia. Na razie wprowadzenie opłat za studia stacjonarne jest odrzucane przez ogromną większość z powodu trudnej sytuacji finansowej studentów, braku skutecznego systemu stypendialnego oraz konstytucyjnie zagwarantowanego prawa do bezpłatnej edukacji”. Zdaniem ekspertów, sprawa ta powinna jednak zostać rozważona, bo inaczej nie uda się utrzymać odpowiedniego poziomu nauczania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>