Doskonalenie szkolnictwa wyższego

Autor opiera się na następujących podstawowych założeniach: w warunkach nagłych przeobrażeń środowiska gospodarczego i społecznego zachodzących w ostatnim dziesięcioleciu występuje poważne zapotrzebowanie na odnowę gospodarczą i społeczną współpraca między szkolnictwem wyższym i przemysłem może być istotnym czynnikiem rozwojowym. Współczesne szkolnictwo wyższe, aby sprostać nowej roli, powinno, zdaniem Autora, uwzględniać w swych planach rozwojowych pięć omawianych w artykule, charakterystycznych dla tego szkolnictwa tendencji: zwiększanie się i szybkie różnicowanie populacji studentów: zmiany w systemie finansowania kosztów kształcenia: potrzebę rozwoju badań naukowych: wykorzystywanie nowych technologii informatycznych i łączności oraz tworzenie się nowych więzi między szkolnictwem wyższym i „światem pracy”.

Tytuł sesji: „Współpraca szkolnictwa wyższego i przemysłu na rzecz odnowy gospodarczej i społecznej” pozwala mi na przyjęcie następujących dwóch założeń: po pierwsze, istnieje potrzeba odnowy gospodarczej i społecznej. Pośrednio sygnalizuje to również występowanie obszaru niepewności w kwestii współczesnego pojęcia postępu, postrzeganego przez dzisiejsze społeczeństwo (zwłaszcza społeczeństwo określane zwykle jako zachodnie) oraz konsekwencji, jakie będzie to niosło dla przyszłości. Po drugie, współpraca między szkolnictwem wyższym i przemysłem może się stać istotnym czynnikiem rozwojowym w procesie odnowy gospodarczej i społecznej. Analizując najnowsze tendencje rozwojowe szkolnictwa wyższego oraz wpływ, jaki ów rozwój wywiera na kształtowanie współdziałania uczelni z przemysłem, spróbuję kierować się tymi dwoma założeniami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>