Doskonalenie jakości w instytucjach szkolnictwa wyższego cz. II

Jednym z najszerzej dyskutowanych modeli zarządzania – nawet eksperymentalnie wprowadzanym w niektórych instytucjach szkolnictwa ponadśredniego – jest model przeniesiony ze świata biznesu, który już w swej nazwie ma słowo jakość: Total Quality Management (TQM).

Szkolnictwo na poziomie trzecim poszukuje sposobów polepszenia swojej jakości. Powodem tych poszukiwań jest fakt, iż poprawa czy udoskonalenie zarówno nauczania, uczenia się, jak i działalności badawczej w danej uczelni wpływa na poprawę reputacji, co z kolei przyciąga uwagę klientów, tj. studentów i agencji zamawiających usługi (badania, programy kształceniowe, ekspertyzy). Z powodu wzrastających powiązań pomiędzy biznesem i wyższymi uczelniami, rosnąca liczba osób zarządzających tymi instytucjami szuka w najlepszych organizacjach gospodarczych wzorów wprowadzania zmian i polepszania jakości oferowanych usług. Z tego też powodu pojawiło się zainteresowanie TQM w szkolnictwie ponadśrednim, chociaż, jak twierdzi Angela Cross-Durrant, zrozumienie zasad i zastosowań tej procedury jest jeszcze niewielkie (Cross-Durrant 1992).

TQM jest sposobem ciągłego doskonalenia się instytucji z silnym nastawieniem na odbiorcę. Ten model zarządzania określa się jako ciągłe odpowiadanie na zaakceptowane potrzeby, wymagania i oczekiwania klientów. TQM jest filozofią, która żywi się przekonaniem, że kluczem do dobrego biznesu są ludzie i procesy, w których oni uczestniczą. Główne zasady TQM to: 1) traktowanie odbiorcy jako arbitra jakości: 2) całkowite zaangażowanie się w planowe, systematyczne doskonalenie jakości: 3) pierwszoplanowa pozycja doskonalenia jakości w planach i celach organizacji: 4) mobilizacja całej organizacji wokół tego wyzwania: 5) odnalezienie w procesach zachodzących w organizacji nieprawidłowości powodujących straty i zmnijszających efektywność: 6) ważność stosowanych pomiarów jako instrumentów kontroli i doskonalenia systemów i procesów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>