Dwa cele kształcenia – ciąg dalszy

Oba te czynniki zapewne zwiększą nierówności w dostępie do kształcenia w tych szkołach, Z drugiej strony planowane zwiększenie odsetka młodzieży studiującej przyczyni się do zrównania szans na traktowane całościowo wykształcenie wyższe. Oba te mechanizmy doprowadzą zapewne do większego niż dotychczas różnicowania kształcenia na poziomie wyższym – zarówno pod względem dostępności, jak i poziomu kształcenia.

Kształceniu i odbywającej się w jego toku selekcji można przypisać dwa ważne cele społeczne. Z jednej strony, zadaniem szkoły jest merytokratyczna selekcja, z drugiej – zapewnienie równości szans w dostępie do kształcenia.

Pierwszym więc zadaniem nauczania i selekcji jest dobranie i wykształcenie jednostek najbardziej predestynowanych z racji poziomu wiedzy i uzdolnień do objęcia ważnych społecznie stanowisk. W tym ujęciu zadaniem selekcji szkolnej i nauczania byłoby zatem odpowiednie przygotowanie kształconych do pełnienia w przyszłości ról zawodowych i takie rozdysponowanie owych ról (drogą odpowiednio prowadzonej selekcji szkolnej), które zapewniłoby jak najsprawniejsze funkcjonowanie społeczeństwa.

Mówiąc krócej, idzie o to, by w możliwie największym stopniu przygotować i zapewnić dojście „właściwych ludzi (najzdolniejszych, najlepiej przygotowanych) na właściwe miejsca” w społeczeństwie. Ujmując ów cel w kategoriach ekonomicznych można by przedstawić wykształcenie jako „dobro inwestycyjne”. Idzie więc o to, by przy jak najmniejszych nakładach społecznych otrzymać jak najlepsze efekt}’ – jak najwięcej wysokokwalifikowanych, dobrze przygotowanych do swojego zawodu pracowników.

Z kolei drugim celem nauczania i selekcji szkolnej jest realizacja zasady równości w dostępie do wykształcenia. Chodzi zwłaszcza o to, by na najwyższe poziomy kształcenia, a także na najwyżej cenione kierunki dostawali się w odpowiednich proporcjach uczniowie ze wszystkich środowisk, niezależnie od pochodzenia społecznego i miejsca zamieszkania. Do omówienia tego celu (równość szans) powrócimy jeszcze poniżej, najpierw jednak zajmiemy się pierwszym z wymienionych – merytokratyczną selekcją.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>