Cechy pracy na uczelni

Odpowiedzi na pytanie dotyczące motywów podjęcia pracy na uczelni pozwoliły nam określić, jakie wartości związane z tą pracą są ważne dla pracowników akademickich, W ba daniach przeprowadzonych w latach 1984 i 1993 próbowaliśmy ustalić, czy praca w szkole wyższej stwarza możliwość realizacji tych wartości (tabela 3).

Na podstawie analizy odpowiedzi na 10 pytań dotyczących cech pracy na uczelni należy stwierdzić, iż sytuacja w ostatnich latach poprawiła się radykalnie. W przypadku sześciu z dziesięciu wymienionych cech w 1993 r. zdecydowanie wzrosła względna liczba respondentów z trzech typów uczelni, którzy twierdzą, iż praca w szkole wyższej umożliwia ich realizację. Są to następujące cechy: realizacja zainteresowań, podnoszenie swojego poziomu intelektualnego, swoboda wypowiadania się i pisania, samodzielność, przebywanie wśród ludzi o wysokim poziomie intelektualnym oraz podróże zagraniczne. W uniwersytetach wzrosła również znacznie liczba pracowników akademickich, którzy sądzą, że praca na uczelni umożliwia dodatkowe zarobki. Bez zmian pozostało przekonanie o ważności wykonywanej pracy dla społeczeństwa oraz poczucie wysokiego prestiżu społecznego. Już w 1984 r. bardzo niewielka część społeczności akademickiej wyrażała opinię, że praca na uczelni zapewnia wysoki prestiż. W tej sprawie w 1993 r. nie nastąpiły żadne pozytywne zmiany. Nie można więc zastosować do polskiej rzeczywistości zarzutów kierowanych pod adresem pracowników akademickich w krajach Zachodu, iż ulegają iluzji wysokiego uznania społecznego. Jeśli jednak za symptom „kluczowości” profesji uznalibyśmy poczucie przydatności społecznej wykonywanej pracy, to ocena zawodu pracownika akademickiego przez jego przedstawicieli wygląda korzystniej, zarówno bowiem w przeszłości, jak i obecnie ponad 50% respondentów z trzech typów szkół wyższych oceniło wykonywaną pracę jako ważną dla społeczeństwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>