Badania nad stratyfikacją instytucjonalną w USA

Ponieważ interwencja państwa w hierarchizację uczelni pod względem statusu jest niewielka, możliwa jest ewolucja i zmiana systemu statusowego (Muller i in. 1987). Klasyfikacja powstająca w wyniku porównania statusów odbywa się w Stanach Zjednoczonych bez interwencji czy kontroli państwowej, jak ma to miejsce w Europie. W Stanach Zjednoczonych nie ma uczelni, które zajmowałyby tak dominującą pozycję jak Oxford lub Cambridge. Sytuację w tym kraju, najlepiej scharakteryzował Riesman (195ć), który już ponad trzydzieści lat temu pisał, że amerykański system szkolnictwa wyższego jest jak długi wąż, którego głowę stanowią najbardziej znane uczelnie, a „mniejsze” uczelnie wiją się zgodnie z kierunkiem określonym przez głowę, ale z kilkuletnim opóźnieniem.

Badania nad stratyfikacją instytucjonalną są w Stanach Zjednoczonych prowadzone bardzo intensywnie (Astin, Solomon 1981: Blau, Margulies 1974: Cartter 1977: Conrad, Blackburn 198:: Kearney, Regeus 1976: Lawrence, Green 1980: Lewis 1968: Roose, Anderson 1970). Zazwyczaj stosuje się w nich dwie techniki: rankingu reputacyjnego i wskaźników obiektywnych. Pierwsza z nich najszerzej stosowana jest wT ocenie wydziałów posiadających prawo wydawania dyplomów. Prezentowane są tu zazwyczaj opinie kadry (a czasami – jak w corocznym „sondażu” US Nem and World Report – prezydentów i innych administratorów) dotyczące oceny wydziałów lub instytucji tego samego typu z uwzględnieniem ich silnych i słabych stron. W przypadku drugiej techniki stosowane są wskaźniki oceny studentów, takie jak wyniki Testu Osiągnięć Naukowych (SAT) dla studentów pierwszego roku, proporcja studenci-kadra lub wielkość grupy zajęciowej. Prowadzone badania potwierdzają stale wniosek, że instytucje wypadające korzystnie na jednym polu, równie korzystnie wypadają na innych. Co więcej, odnotowuje się dużą stabilność miejsc w rankingach, zajmowanych przez poszczególne szkoły, zwłaszcza prywatne. Jak wykazuje najnowsza praca Geigera (1989) zmiany występują natomiast w sposób dramatyczny i gwałtowny w przypadku rankingu instytucji jako ośrodków badawczych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>