Monthly Archives Sierpień 2017

Funkcjonowanie szkół wyższych

Z kwestią odpłatności wiąże się finansowanie (10), czyli zasady podziału pieniędzy między szkoły wyższe i wydziały oraz sposób wydawania pozyskanych środków. Z umiejętnością pozyskiwania pieniędzy i racjonalnego ich wydawania wiąże się z kolei sprawa profesjonalizacji (2) zarządzania uczelnią, a zwłaszcza podział uprawnień przy konstruowaniu budżetu i wydawaniu pieniędzy – między organami jednoosobowymi lub kolegialnymi oraz „wynajętymi fachowcami”, zatrudnionymi na etatach.

więcej

Finanswoanie szkolnictwa wyższego

Francuskie Ministerstwo Edukacji jako jedno z narzędzi sterowania szkolnictwem wyższym stosuje zawieranie dobrowolnych kontraktów. Uczelnia dokonuje samooceny, określa cele swojego działania i listę priorytetów, a następnie sporządza projekt swego funkcjonowania na kilka lat. Stanowi on podstawę negocjowania i zawarcia kontraktu z Ministerstwem. Uczelnia zobowiązuje się wykonać plan zawarty w kontrakcie i wprowadzić ewentualne zmiany, Ministerstwo – pokryć koszty realizacji projektu. Po upływie połowy terminu kontrakt może być renegocjowany.

więcej

Szkolenia menedżerskie jako zespół umiejętności

Szkolenia menedżerskie dają zespół umiejętności, pozwalają szkolić się i zdobywać coraz większe kwalifikacje. Firmy potrzebują takich szkoleń, mają ich kilka, ale dla kadry dyrektorskiej i kierowniczej. Szkolenia są kosztowne, ale na pewno warto je ukończyć, bo to podstawa wiedzy i kompetencji. Dyrektorzy co najmniej raz w roku powinni ukończyć szkolenie tego rodzaju. Podczas szkoleń menedżerowie pozyskują wiedzę psychologiczną, zarządczą, teoretyczną oraz praktyczną. Źródłem tej ostatniej są różnorodne warsztaty dla menedżerów. Warto o nich pamiętać i dbać o ich ukończenie. Jakość pracy menedżerów to podstawa. Kadra menedżerska może brać udział w szkoleniach w firmie, wyjazdowych, weekendowych. Wybór jest szeroki, ceny są zróżnicowane...

więcej

Finansowanie szkolnictwa wyższego

W tej kwestii nie ma obecnie w Polsce łatwych I skutecznych rozwiązań, nie znaleźli ich także wizytatorzy. Podkreślili natomiast negatywne skutki braku środków finansowych na szkolnictwo wyższe oraz ustosunkowali się do problemów wątpliwych, będących obecnie przedmiotem dyskusji, takich jak wprowadzenie opłat za studia czy formy pomocy stypendialnej.

więcej

Bezpłatne studium w Warszawie

Warszawa to miasto duże i oferujące ciekawe rozwiązania. W Warszawie można uczyć się i studiować. Bezpłatne studium w Warszawie oferuje wiele rozwiązań, warto zatem na tym się koncentrować. Na takim studium można zdobyć różnorodne kwalifikacje, uczyć się dobrego zawodu i później zarabiać pieniądze. Istnieją szkoły oferujące wiele ciekawych możliwości zawodowych. Bezpłatne studium pozwala zdobyć zawód bez najmniejszych nawet opłat. Jest to rozwiązanie dobrej klasy i wysokiej jakości. Niejedna pani ma zamiar studiować i cieszyć się dobrymi wynikami takich studiów. Panowie także mają takie potrzeby. Dobry zawód pozwala zarabiać bardzo przyzwoite pieniądze. Gdy jest tylko matura to nie ma zawodu...

więcej