Tłumaczenia medyczne- kariera naukowa

Tłumaczenia medyczne (warszawa i wrocław)- książki i gazety

Decydując się na studia medyczne mamy do wyboru wiele dróg. Możemy zostać lekarzami, którzy będą pracować w szpitalu, możemy pracować w prywatnej klinice, czy też otworzyć swój własny gabinet, możemy także wziąć pod uwagę tłumaczenia medyczne. Jak się okazuje ten ostatni wariant z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Mnóstwo pacjentów potrzebuje tłumaczenia medycznego obejmującego i historię choroby. Klasyczne tłumaczenia medyczne potrzebne są także w przypadku tworzenia ulotek medykamentów i broszur dla pacjentów...

więcej

Kiedy zlecić pisanie prac zaliczeniowych – Warszawa i Radom

Wśród przyszłych absolwentów uczelni wyższych pisanie prac zaliczeniowych Warszawa, Radom było jeszcze do niedawna tematem tabu. Według nieoficjalnych danych dla ponad 20 %studentów uczelni prywatnych to norma. Osoby zajmujące się tym wcześniej na co dzień działały niejako w ukryciu. Obecnie za sprawą internetu swojego usługi w tym zakresie świadczą wyspecjalizowane firmy. Wcześniej pisanie pracy magisterskiej czy licencjackiej na zamówienie było oferowane przez studentów czy doktorantów. Dzisiaj dla wielu osób pisanie prac licencjackich i magisterskich to forma utrzymania. Na dodatek w naszym kraju pokutuje przekonanie, że studia to norma dla każdego młodego człowieka...

więcej

Tłumaczenia techniczne- jak wypromować swój biznes

Tłumaczenia techniczne: Wrocław, Kraków- promocja jednoosobowej działalności

Osoby, które zdobyły odpowiednie wykształcenie i które chcą oferować klientom tłumaczenia techniczne mają kilka możliwości do rozwoju swojej kariery. Zanim jednak przystąpimy do ich wymieniania sprawdźmy dokładnie czym są tłumaczenia techniczne, komu można je zlecać i kto korzysta z takich usług. Jeśli mamy na myśli klasyczne tłumaczenia techniczne, to przede wszystkim warto zauważyć, że są to bardzo specyficzne i wymagające doświadczenia tłumaczenia. W tym przypadku nie ma mowy o jakiejkolwiek pomyłce. Tłumacze techniczni muszą ponosić odpowiedzialność za swoją pracę, muszą rzetelnie wykonywać swoje obowiązki i przede wszystkim powinni dotrzymywać terminów...

więcej

Tłumaczenia przysięgłe- prosta współpraca

Tłumaczenia przysięgłe Poznań i Szczecin – współpraca z osobami prywatnymi

Jeżeli zdecydowaliśmy się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej i jeżeli oferujemy wszystkim klientom tłumaczenia przysięgłe, to na pewno mamy sporo pracy, ale zdajemy też sobie sprawę z tego, że jest to bardzo odpowiedzialne zajęcie. Musimy bowiem wiedzieć, że już samo zostanie tłumaczem wymaga sporej wiedzy i zaangażowania, a tłumaczenia przysięgłe są bardzo podobne do tych wykonywanych na przykład przez biegłych sądowych. Jeżeli jesteśmy zdecydowani na prowadzenie takiej firmy, i jeżeli oferujemy tłumaczenia przysięgłe, to powinniśmy się zastanowić nad tym z kim chcemy podejmować współpracę...

więcej

Rozróżnienia definicyjne

Nawiązując do modelu niemieckiego uniwersytetu liberalnego, dodałabym do powyższej definicji wolności akademickiej „swobodę wyboru przez studentów7 przedmiotu, sposobu nauczania i nauczyciela”.

więcej

Argumentacja MacFariane’a

Potrzeba zmian jest powszechnie uznawana. Niektóre szkoły wyższe usiłują rozwiązać ten problem poprzez rozwijanie nauczania otwartego, a rady ds. finansowania sponsorują kilka projektów w ramach Programu technologii kształcenia (Teaching and Learning Technology Programme-TLTP). Jednakże posunięcia tego rodzaju narażone są na zarzut fragmentaryczności i braku strategicznego podejścia do problemu, którego skala jest zbyt wielka, aby radzić sobie z jego poszczególnymi elementami, ujmując je w izolacji, nie zaś kompleksowo. W raporcie MacFariane’a (CSUP 1993) zaproponowano strategiczne podejście do kształcenia, które mogłoby być realizowane przez zgodnie ze sobą współdziałające rady ds. finansowania.

więcej

Finansowanie szkolnictwa i zarządzanie – dalszy opis

W przypadku szkolnictwa zawodowego (każdego poziomu) wizytatorzy stoją na stanowisku, że „poleganie wyłącznie na funduszach państwowych może mieć katastrofalne skutki”, ale równocześnie zdają sobie sprawę z braku zainteresowania organizacji gospodarczych, przedsiębiorstw i pracowników finansowaniem kształcenia. Proponują więc stworzenie podstaw prawnych zachęcających do aktywności w zakresie kształcenia zawodowego, np. w postaci ulg podatkowych.

więcej

Obraz życia uczelni

Dystans między nauczycielami a studentami tworzył się tam, gdzie zdaniem studentów mało było pracowników dydaktycznych zasługujących na szczególne uznanie i szacunek – być może był on efektem niskich kwalifikacji lub braku autentycznego autorytetu.

więcej